TỔNG KẾT NĂM 2018 LUXURY HOMES???? Nhân viên cống hiến nhiều nhất cho sự phát triển của Luxury Homes trong năm 2018 vừa qua :
Mr Vĩnh Phú và Mr Tạ Đình Kiên Phú Phan Ta Kien???? Nhân viên có nhiều giao dịch nhất trong năm 2018 :
Mr Văn Soạn và Mr Thanh Trúc Truc Pham Soan Do


???? Trưởng phòng xuất sắc nhất trong năm 2018 :
Miss Đan Ly Ly Phan


???? Giải nhất năm nay kinh doanh xuất sắc nhất năm 2018 thuộc về :
Mr Đỗ Đạt Do Quoc Dat 


TIN LIÊN QUAN DỰ ÁN

BÀI VIẾT MỚI NHẤT